Jdi na obsah
openSUSE Leap 15.3

Poznámky k vydání

openSUSE Leap je svobodný operační systém založený na Linuxu, který je určený jak pro váš osobní počítač, notebook, tak i pro server. Můžete v něm brouzdat na internetu, spravovat e-maily a fotky, pracovat v kanceláři, přehrávat filmy či hudbu a bavit se!

Přispěvatelé: Jakub Friedl, Marek Stopka, Jan Papež a Tým překladatelů l10n.opensuse.org
Datum vydání: 2021-01-22, : 15.3.20210122.38e6bf34

Poznámky k vydání procházejí neustálým vývojem. Nejnovější aktualizovanou verzi naleznete on-line na https://doc.opensuse.org/release-notes. Anglická verze je aktualizovaná podle potřeby. Přeložené verze mohou být dočasně nekompletní.

Pokud aktualizujete ze starší verze na toto vydání openSUSE Leapu, můžete si předchozí poznámky k vydání přečíst zde: https://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes.

Informace o projektu jsou dostupné https://www.opensuse.org.

K nahlášení chyb v tomto vydání použijte openSUSE Bugzillu. Pro více informací vizte https://en.opensuse.org/Submitting_Bug_Reports.

Major new features of openSUSE Leap 15.3 are also listed at https://en.opensuse.org/Features_15.3.

1 Instalace

Tato sekce obsahuje poznámky ohledně instalace. Detailní informace ohledně postupu upgradu najdete v dokumentaci na https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/part-basics.html.

1.1 Using atomic updates with the system role Transactional Server

The installer supports the system role Transactional Server. This system role features an update system that applies updates atomically (as a single operation) and makes them easy to revert should that become necessary. These features are based on the package management tools that all other SUSE and openSUSE distributions also rely on. This means that the vast majority of RPM packages that work with other system roles of openSUSE Leap 15.3 also work with the system role Transactional Server.

Poznámka
Poznámka: Incompatible packages

Některé balíčky mění obsah souboru /var nebo /srv ve svých RPM %post skriptech. Tyto balíčky jsou nekompatibilní. Najdete-li takový balíček, nahlaste chybu.

Aby zajistil tyto funkce, spoléhá tento aktualizační systém na:

 • Snímky Btrfs.  Před započetím aktualizace systému je vytvořen nový Btrfs snímek kořenového souborového systému. Poté jsou všechny změny v aktualizaci nainstalovány do tohoto Btrfs snímku. Pro dokončení této aktualizace můžete poté restartovat systém do tohoto nového snímku.

  Pro návrat z této aktualizace jednoduše místo toho spusťte systém z předchozího snímku.

 • Kořenový souborový systém jen pro čtení.  Abyste předešli chybám s aktualizacemi a ztrátou dat kvůli aktualizacím, do kořenového souborového systému nesmí být proveden zápis. Proto je během běžného provozu kořenový souborový systém připojen jako „pouze pro čtení“.

  Aby toto nastavení fungovalo, je třeba provést dvě dodatečné změny do souborového systému: Povolit zápis v uživatelské konfigurace v /etc, tento adresář je automaticky nastaven tak, aby používal OverlayFS. /var je nyní zvláštní oddělený podsvazek, do nějž mohou zapisovat procesy.

Důležité
Důležité: Transactional Server needs at least 12 GB of disk space

Systémová role Transakční server vyžaduje alespoň 12 GB místa na disku, aby bylo možné pořizovat snímky Btrfs.

Pro práci s transakčními aktualizacemi vždy pro správu softwaru používejte příkaz transactional-update místo nástrojů YaST a Zypper:

 • Aktualizovat systém: transactional-update up

 • Nainstalovat balíček: transactional-update pkg in NAZEV_BALICKU

 • Odstranit balíček: transactional-update pkg rm NAZEV_BALICKU

 • Pro návrat do posledního snímku, který je posledním v sadě změn ke kořenovému souborovému systému, ujistěte se, že váš systém je zaveden do předposledního snímku a spusťte: transactional-update rollback

  Volitelně, pokud se chcete vrátit ke konkrétnímu ID, přidejte na konec příkazu ID snímku.

Při použití této systémové role provádí systém standardně denní aktualizaci a restart v čase mezi 3:30 a 5:00. Obě tyto akce jsou založené na systemd; je-li třeba, lze je zakázat příkazem systemctl:

systemctl disable --now transactional-update.timer rebootmgr.service

Další informace o transakčních aktualizacích viz články v blogu openSUSE Kubic https://kubic.opensuse.org/blog/2018-04-04-transactionalupdates/ a https://kubic.opensuse.org/blog/2018-04-20-transactionalupdates2/.

1.2 Installing on hard disks with less than 12 GB of capacity

Instalátor nabídne schéma diskových oddílů, jen pokud je k dispozici pevný disk větší než 12 GB. Pokud si chcete sestavit například velmi malý obraz virtuálního stroje, použijte řízený nástroj rozdělení disku, abyste mohli ručně vyladit parametry rozdělení disku.

1.3 UEFI—Unified Extensible Firmware Interface

Než nainstalujete openSUSE na systém, který je zaváděn pomocí UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), důrazně doporučujeme zkontrolovat, zda nejsou u výrobce hardwaru k dispozici doporučené aktualizace firmwaru. Pokud ano, nainstalujte je. Je-li předinstalován systém Windows 8 nebo vyšší, je to silná indicie, že váš systém UEFI používá.

Pozadí: Některý firmware UEFI obsahuje chyby, které způsobují znefunkčnění je-li zapsáno do úložného prostoru UEFI příliš mnoho dat. Nikdo však ve skutečnosti neví, kolik je to příliš mnoho.

openSUSE snižuje riziko tím, že nezapisuje více než pouhé minimum potřebné pro zavedení OS. To minimum znamená sdělení firmwaru UEFI, kde se nachází zavaděč openSUSE. Upstreamové funkce jádra Linuxu, které používají úložný prostor UEFI pro ukládání informací o zavádění systému a jeho pádu (pstore) jsou ve výchozím stavu zakázané. Nicméně je však doporučeno nainstalovat veškeré aktualizace firmwaru, které výrobce doporučuje.

1.4 UEFI, GPT, and MS-DOS partitions

Společně se specifikací EFI/UEFI se objevil nový styl dělení disků: GPT (GUID Partition Table). Je to nové schéma, které k identifikaci zařízení a typů diskových oddílů používá globálně unikátní identifikátory (128bitové hodnoty zobrazené jako 32 šestnáctkových číslic).

Navíc pak specifikace UEFI umožňuje užívání starších oddílů MBR (MS-DOS). Zavaděče Linuxu (ELILO nebo GRUB 2) zkoušejí automaticky vygenerovat GUID těchto starších oddílů a zapsat je do firmwaru. Takový GUID se může často měnit, což způsobuje přepis firmwaru. Přepis se skládá ze dvou různých operací: odstranění starého záznamu a vytvoření nového, který nahradí ten původní.

Moderní firmware má garbage collector, který sbírá smazané položky a uvolňuje paměť, která byla pro ně rezervována. Může se objevit problém, když chybný firmware tyto položky nesbírá a neuvolňuje. To může skončit nezaveditelným systémem.

Abyste se tomuto problému vyhnuli, zkonvertujte starší oddíly MBR na GPT.

2 System upgrade

Tato sekce obsahuje poznámky k povyšování systému. Podporované scénáře a podrobné instrukce jak postupovat při povýšení najdete v dokumentaci na:

Additionally, check 3 – „Removed and deprecated packages and features“.

3 Removed and deprecated packages and features

3.1 Deprecated packages and features

Zastaralé balíčky jsou stále posílány jako součást distribuce, ale v další verzi openSUSE Leap se plánuje jejich odstranění. Balíčky existují jako pomoc migrace, ale jejich používání se nedoporučuje a už nemusejí dostávat opravy.

Pro kontrolu, zda instalované balíčky už nejsou udržovány: Zajistěte, aby byl instalován lifecycle-data-openSUSE, pak použijte příkaz:

životní cyklus zypper

3.2 Removed packages and features

Odstraněné balíčky, které již nadále nejsou součástí distribuce.

4 Drivers and hardware

4.1 Secure Boot: third-party drivers need to be properly signed

openSUSE Leap 15.2 and later enable a kernel module signature check for third-party drivers (CONFIG_MODULE_SIG=y). This is an important security measure to avoid untrusted code running in the kernel.

Může to zabránit jádrovým modulům třetích stran v zavedení, když je zapnut bezpečný boot UEFI. Balíčků modulů jádra (Kernel Module Packages, KMPs) z oficiálních úložišť openSUSE se to netýká, ty jsou totiž podepsány klíčem openSUSE. Kontrola podpisu pracuje takto:

 • Moduly jádra podepsané klíčem, který je buď známý jako nedůvěryhodný nebo ho nelze ověřit pomocí důvěruhodného klíče z databáze systému, budou zablokovány.

Lze vygenerovat uživatelský certifikát, zavést ho do systémové databáze Machine Owner Key (MOK), a jeho klíčem podepsat lokálně zkompilované moduly jádra. Moduly takto podepsané nebudou zablokovány, ani nevyvolají varovné zprávy. Viz https://en.opensuse.org/openSUSE:UEFI.

Protože to také ovlivňuje grafické ovladače NVIDIA, řešili jsme to v našich oficiálních balíčcích pro openSUSE. Po instalaci je však nutné ručně zaregistrovat nový klíč MOK, aby nové balíčky fungovaly. Pokyny k instalaci ovladačů a zápisu klíče MOK najdete v https://en.opensuse.org/SDB:NVIDIA_drivers#Secureboot.

5 Pracovní plocha

This section lists desktop issues and changes in openSUSE Leap 15.3.

5.1 KDE 4 and Qt4 have been removed

KDE 4 packages are no longer part of openSUSE Leap 15.3. Update your system to Plasma 5 and Qt 5. Some Qt 4 packages may still remain for compatibility reasons. For more information, see https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=1179613.

6 More information and feedback

 • Čtěte dokumenty README z média.

 • Zobrazte si podrobné údaje o změnách určeného balíčku z jeho souboru RPM:

  rpm --changelog -qp NÁZEV_SOUBORU.rpm

  Nahraďte NÁZEV_SOUBORU názvem souboru RPM.

 • Chronologický záznam všech změn v aktualizovaných balíčcích najdete v souboru ChangeLog v kořenovém adresáři tohoto média.

 • Další informace najdete na médiu v adresáři docu.

 • Další nebo aktualizovanou dokumentaci najdete na https://doc.opensuse.org/.

 • Poslední novinky (od openSUSE) o produktu najdete na https://www.opensuse.org.

Copyright © SUSE LLC

Vytisknout tuto stránku