openSUSE Leap 42.1

Poznámky k vydání

openSUSE Leap je svobodný operační systém založený na Linuxu, který je určený jak pro váš osobní počítač, notebook, tak i pro server. Můžete v něm brouzdat na internetu, spravovat e-maily a fotky, pracovat v kanceláři, přehrávat filmy či hudbu a bavit se!

Datum vydání: 2017-07-16, : 42.1.20170604.c3ba04c

The end of the maintenance period for openSUSE Leap 42.1 is now reached. To keep your systems up-to-date and secure, upgrade to a current openSUSE version. Before starting the upgrade, make sure that all maintenance updates for openSUSE Leap 42.1 are applied.

For more information about upgrading to a current openSUSE version, see http://en.opensuse.org/SDB:Distribution-Upgrade.

For the release notes of previous releases, see http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes (http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes).

1 Instalace

Tato sekce obsahuje poznámky ohledně instalace. Detailní informace ohledně postupu upgrade najdete v dokumentaci zde https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/part.basics.html.

1.1 Instalace minimálního systému

Aby se zabránilo instalaci některých velkých doporučených balíčků, vzor minimální instalace používá jiný vzor kolidující s nechtěnými balíčky. Tento vzor může být po instalace odstraněn, jeho jméno je patterns-openSUSE-minimal_base-conflicts.

Všimněte si, že minimální instalace nemá ve výchozím stavu firewall. Jestli jej potřebujete, nainstalujte si SuSEfirewall2.

1.2 UEFI—Unified Extensible Firmware Interface

Dříve než nainstalujete openSUSE na váš systém, který je zaváděn pomocí UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), důrazně doporučujeme zkontrolovat, zda nejsou u výrobce hardwaru k dispozici doporučené aktualizace firmwaru. Pokud jsou k dispozici, nainstalujte je. Předinstalovaný systém Windows 8 je značnou známkou toho, že váš systém UEFI používá.

Pozadí: Některý firmware UEFI obsahuje chyby, které způsobují znefunkčnění je-li zapsáno do úložného prostoru UEFI příliš mnoho dat. Nikdo však ve skutečnosti neví, kolik je to "příliš mnoho". openSUSE snižuje riziko tím, že nezapisuje více než pouhé minimum potřebné pro zavedení OS. To minimum znamená sdělení firmwaru UEFI, kde se nachází zavaděč openSUSE. Upstreamové funkce jádra Linuxu, které používají úložný prostor UEFI pro ukládání informací o zavádění systému a jeho pádu (pstore) jsou ve výchozím stavu zakázané. Nicméně je však doporučeno nainstalovat veškeré aktualizace firmwaru, které výrobce doporučuje.

1.3 UEFI, GPT a oddíly MS-DOSu

Společně se specifikací EFI/UEFI se objevil nový styl dělení disků: GPT (GUID Partition Table). Je to nové schéma, které k identifikaci zařízení a typů diskových oddílů používá globálně unikátní identifikátory (128bitové hodnoty zobrazené jako 32 šestnáctkových číslic).

Navíc pak specifikace UEFI umožňuje užívání starších oddílů MBR (MS-DOS). Zavaděče Linuxu (ELILO nebo GRUB2) zkoušejí automaticky vygenerovat GUID těchto starších oddílů a zapsat je do firmwaru. Takový GUID se může často měnit, což způsobuje přepis firmwaru. Přepis se skládá ze dvou různých operací: odstranění starého záznamu a vytvoření nového, který nahradí ten původní.

Moderní firmware má garbage collector, který sbírá smazané položky a uvolňuje paměť, která byla pro ně rezervována. Může se objevit problém, když chybný firmware tyto položky nesbírá a neuvolňuje; to může skončit nezaveditelným systémem.

Je jednoduché to obejít: abyste se tomuto problému úplně vyhnuli, zkonvertujte starší oddíly MBR na nové GPT.

2 Aktualizace systému

Tato sekce obsahuje poznámky k upgradování systému. Detailní instrukce jak postupovat při upgradu najdete zde https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/cha.update.osuse.html.

2.1 Jména síťových rozhraní

Pokud aktualizujete vzdálený stroj z openSUSE 13.2, ujistěte se, že síťová rozhraní jsou pojmenována správně.

openSUSE 13.2 používalo takzvaná předvídatelná jména síťových rozhraní (například, enp5s0). Naproti tomu openSUSE Leap 42.1 používá trvalá jména rozhraní (eth0). Po aktualizaci a restartu se mohou jména síťových rozhraní tedy změnit. To vás může odříznout od vzdáleného systému. Aby nedošlo k přejmenování rozhraní, spusťte následující příkaz na každém rozhraní ještě před restartem:

/usr/lib/udev/udev-generate-persistent-rule -v -c enp5s0 -n enp5s0 -o /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Nahraďte enp5s0 jménem vašeho síťového rozhraní.

2.2 Btrfs: Ztráta místa na disku po obnovení systému

openSUSE 13.2 používalo jako výchozí rozložení oddílu Btrfs, které umožnilo aby část místa na disku byla trvale obsazena daty, která nebyla nijak přístupná. Toto mohlo nastat po prvním obnovení systému. Problém tohoto rozdělení byl odstraněn v openSUSE Leap 42.1. Takto opravené rozložení bude ale použito pouze u nově instalovaných systémů.

Pokud aktualizujete z openSUSE 13.2, nemůžete souborový systém převést na nové rozdělení, ale můžete získat zpět ztracené místo.

Varování
Varování: Ztráta dat při nestandardním nastavení nebo žádné návraty zpět

Následující postup bude fungovat správně pouze na instalacích, které byly nastaveny s použitím výchozího návrhu vytvořeným instalátorem openSUSE 13.2.

Navíc musíte mít již dříve vytvořený návrat systému.

Pokud jste nastavili souborový systém Btrfs s nestandardní konfigurací nebo jste před tím neprovedli návrat systému, pak spuštěním následujícího postupu si můžete způsobit ztrátu dat.

 1. Připojit výchozí kořenový souborový systém:

  mount /dev/<ROOT_FILE_SYSTEM> -o subvolid=5 /mnt
 2. Odstranit všechny soubory pod /mnt, které nejsou v podsvazku:

  find /mnt -xdev -delete
 3. Znovu odpojit souborový systém:

  umount /mnt

3 Obecné

3.1 Repozitář s nesvobodným software

Po instalaci je repozitář s nesvobodným softwarem vypnutý.

Zapněte repozitář openSUSE-Leap-42.1-Non-Oss v YaSTu nebo v příkazové řádce pomocí zypperu:

zypper mr -e repo-non-oss

4 Technické

4.1 Tiskový Systém: Vylepšení a nekompatibilní změny

Aktualizace verze CUPS na 1.7

Nová verze balíčku CUPS přinesla ve srovnání s verzí 1.5 významné změny, které mohou vyžadovat ruční úpravu konfigurace.

5 Různé

5.1 KDE a síťová autentizace

Je-li správce sezení KDE SDDM použit s autentizační metodou poskytující velké množství uživatelů je SDDM nepoužitelné. Je-li navíc použité automatické připojení, SDDM může na dlouhou dobu blokovat start, snažíce se připojit všechny uživatelské */home adresáře.

Upravte soubor /etc/sddm.conf aby obsahoval následující položky:

[Theme]↵
Current=maldives↵
↵
[Users]↵
MaximumUid=1002

Pro detaily viz https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=953778 (https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=953778).

5.2 Chybějící podpora spořiče obrazovky v KDE Plasma

KDE Plasma v základu nepodporuje spořiče obrazovky. Pokud preferujete spořič obrazovky používat, nainstalujte si balíček xscreensaver.

Nastavte xscreensaver aby se spouštěl při startu společně se správcem zobrazení výběrem K › Nastavení › Nastavení Systému a poté zvolte Spuštění a ukončení › Automatické spuštění. Klikněte na Přidat program, napište xscreensaver a klikněte na OK.

Pro nastavení spořiče obrazovky použijte xscreensaver-demo.

6 Více informací a zpětná vazba

 • Přečtěte si dokument README na vašem médiu.

 • Zobrazte si podrobné informace o změnách v každém balíčku z jeho RPM:

  rpm --changelog -qp FILENAME.rpm

  Nahraďte FILENAME jménem RPM balíčku.

 • Pro časový protokol všech změn provedených na aktualizovaných balíčcích si prohlédněte soubor ChangeLog v kořenovém adresáři tohoto DVD.

 • Další informace najdete na médiu v adresáři docu.

 • https://activedoc.opensuse.org/ (https://activedoc.opensuse.org/) obsahuje dodatečnou nebo aktualizovanou dokumentaci.

 • Pro poslední novinky o openSUSE navštivte http://www.opensuse.org.

Copyright © 2015 SUSE LLC

Děkujeme, že používáte openSUSE.

Tým openSUSE.

Vytisknout tuto stránku