openSUSE Leap 42.2

Poznámky k vydání

openSUSE Leap je svobodný operační systém založený na Linuxu, který je určený jak pro váš osobní počítač, notebook, tak i pro server. Můžete v něm brouzdat na internetu, spravovat e-maily a fotky, pracovat v kanceláři, přehrávat filmy či hudbu a bavit se!

Datum vydání: 2018-03-15 , : 42.2.20180315.23123c4

Podpora openSUSE Leap 42.2 byla již ukončena. K tomu, abyste udrželi vaše systémy aktuální a bezpečné, je potřeba openSUSE povýšit na aktuální verzi. Před započetím povýšení systému se ujistěte, že máte nainstalované všechny údržbové aktualizace pro openSUSE Leap 42.2.

Pro více informací o povýšení systému na aktuální verzi openSUSE vizte http://en.opensuse.org/SDB:Distribution-Upgrade.

Pokud aktualizujete ze starší verze na toto vydání openSUSE Leapu, můžete si předchozí poznámky k vydání přečíst zde: http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes.

Informace o projektu jsou dostupné https://www.opensuse.org.

1 Instalace

Tato sekce obsahuje poznámky ohledně instalace. Detailní informace ohledně postupu upgradu najdete v dokumentaci na https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/part.basics.html.

1.1 Instalace minimálního systému

Aby se zabránilo instalaci některých velkých doporučených balíčků, vzor minimální instalace používá jiný vzor kolidující s nechtěnými balíčky. Tento vzor může být po instalace odstraněn, jeho jméno je patterns-openSUSE-minimal_base-conflicts.

Všimněte si, že minimální instalace nemá ve výchozím stavu firewall. Jestli jej potřebujete, nainstalujte si SuSEfirewall2.

1.2 UEFI—Unified Extensible Firmware Interface

Dříve než nainstalujete openSUSE na váš systém, který je zaváděn pomocí UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), důrazně doporučujeme zkontrolovat, zda nejsou u výrobce hardwaru k dispozici doporučené aktualizace firmwaru. Pokud jsou k dispozici, nainstalujte je. Předinstalovaný systém Windows 8 je značnou známkou toho, že váš systém UEFI používá.

Pozadí: Některý firmware UEFI obsahuje chyby, které způsobují znefunkčnění je-li zapsáno do úložného prostoru UEFI příliš mnoho dat. Nikdo však ve skutečnosti neví, kolik je to příliš mnoho.

openSUSE snižuje riziko tím, že nezapisuje více než pouhé minimum potřebné pro zavedení OS. To minimum znamená sdělení firmwaru UEFI, kde se nachází zavaděč openSUSE. Upstreamové funkce jádra Linuxu, které používají úložný prostor UEFI pro ukládání informací o zavádění systému a jeho pádu (pstore) jsou ve výchozím stavu zakázané. Nicméně je však doporučeno nainstalovat veškeré aktualizace firmwaru, které výrobce doporučuje.

1.3 Instalátor se zhroutí, když je nastaveno jako výchozí připojování podle štítku

Když je během rozdělování disku nastaveno jako výchozí hodnota připojování Podle štítku, instalátor nahlásí chybu a spadne. Tuto chybu můžete obejít tak, že pro instalaci systému zvolíte jinou volbu připojování. Pokud je to potřeba, je možné se k nastavení Podle štítku vrátit zpět po spuštění nainstalovaného systému.

1.4 UEFI, GPT a oddíly MS-DOSu

Společně se specifikací EFI/UEFI se objevil nový styl dělení disků: GPT (GUID Partition Table). Je to nové schéma, které k identifikaci zařízení a typů diskových oddílů používá globálně unikátní identifikátory (128bitové hodnoty zobrazené jako 32 šestnáctkových číslic).

Navíc pak specifikace UEFI umožňuje užívání starších oddílů MBR (MS-DOS). Zavaděče Linuxu (ELILO nebo GRUB 2) zkoušejí automaticky vygenerovat GUID těchto starších oddílů a zapsat je do firmwaru. Takový GUID se může často měnit, což způsobuje přepis firmwaru. Přepis se skládá ze dvou různých operací: odstranění starého záznamu a vytvoření nového, který nahradí ten původní.

Moderní firmware má garbage collector, který sbírá smazané položky a uvolňuje paměť, která byla pro ně rezervována. Může se objevit problém, když chybný firmware tyto položky nesbírá a neuvolňuje. To může skončit nezaveditelným systémem.

Abyste se tomuto problému vyhnuli, zkonvertujte starší oddíly MBR na GPT.

1.5 Ovladač Nouveau 3D/DRI může způsobit pád KDE aplikací

V openSUSE Leap 42.2 je ovladač Nouveau Mesa/DRI pro 2D/3D vykreslování považován za experimentální. Jaderný ovladač Nouveau/KMS a ovladač Nouveau X.org/DDX pro 2D vykreslování jsou stále považovány za stabilní.

Když se používá ovladač Nouveau Mesa/DRI, některé aplikace mohou spadnout, zvláště KDE a Qt. Tento ovladač je v současnosti balíčkován zvlášť jako Mesa-dri-nouveau,který může být v případě problémů odstraněn.

Když není tento ovladač nainstalován, pak není zapnuta podpora 3D vykreslování na žádném grafickém procesoru Nvidia a žádná 2D akcelerace na novějších grafických procesorech Nvidia, které pro rychlé 2D operace používají Glamour. Nastavení režimu jádra (KMS) a základní 2D operace jsou nadále k dispozici, stejně jako je 2D akcelerace pomocí EXA na grafických procesorech Nvidia generace pojmenované Kepler (uvedena v roce 2012) a dřívějších. 3D operace jsou podporovány díky softwarovému vykreslování.

Pro více podrobností viz hlášení chyb na https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=91632 a https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=1005323.

2 Aktualizace systému

Tato sekce obsahuje poznámky k povyšování systému. Podrobné instrukce jak postupovat při povýšení najdete v dokumentaci na https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/cha.update.osuse.html.

2.1 Povýšení z openSUSE Leap 42.1

2.1.1 Odstraněné a nahrazené balíčky

Následující balíčky jsou odstraněny nebo nahrazeny oproti openSUSE Leap 42.1:

 • arista: Nahrazen transmageddon.

 • cadabra: Zdrojový kód není nadále sestavován. Následník, Cadabra 2 ještě není stabilní.

 • dropbear: Odstraněn, protože nemá významné výhody oproti openssh.

 • emerillon: Nahrazen gnome-maps.

 • gnome-system-log: Nahrazen gnome-logs.

 • hawk: Nahrazen hawk2.

 • ksnapshot: Nahrazen spectacle.

 • labplot: Labplot byl nahrazen jeho Qt5 verzí, nazvanou labplot-kf5. Pokud aktualizujete z instalace openSUSE Leap 42.1 na kterém je nainstalován labplot, obdržíte labplot-kf5 automaticky.

 • nodejs: Přejmenován na nodejs4.

 • psi: Nahrazen psi+.

 • python-moin: Nahrazen moinmoin-wiki. Čistě přejmenováno, není to povýšení verze - virtuálně identická drop-in náhrada.

 • ungifsicle: Nahrazen gifsicle.

 • xchat: Nahrazen hexchat.

2.1.2 /var/cache na vlastním podsvazku pro snímky a převinutí

/var/cache obsahuje mnoho velmi nestálých dat, jako je keš Zypperu s RPM balíčky v různých verzích pro každou aktualizaci. Výsledkem je ukládání dat, která jsou většinou redundantní, ale velmi nestálá, takže množství diskového prostoru, který zabírá jeho snímek, velice rychle roste.

Pro vyřešení tohoto problému, přesuňte /var/cache na zvláštní podsvazek. Na čerstvých instalacích openSUSE Leap 42.2 je toto provedeno automaticky. Pro konvertování současného kořenového souborového systému, proveďte následující kroky:

 1. Zjistěte si název zařízení kořenového souborového systému (např. /dev/sda2 nebo /dev/sda3:

  df /
 2. Identifikujte rodičovský podsvazek všech ostatních podsvazků. Pro instalace openSUSE 13.2 je tento podsvazek pojmenován @. Ke kontrole zda máte podsvazek @ použijte:

  btrfs subvolume list / | grep '@'

  Pokud výstup tohoto příkazu je prázdný, nemáte žádný podsvazek pojmenovaný @. V takovém případě byste měli být schopni pokračovat s podsvazkem ID 5, který byl používán ve starších verzích openSUSE.

 3. Nyní přimontujte požadovaný podsvazek.

  • Pokud máte podsvazek @, přimontujte tento podsvazek do dočasného přípojného bodu:

   mount <korenove_zarizeni> -o subvol=@ /mnt
  • Pokud nemáte podsvazek @, přimontujte místo něj podsvazek ID 5:

   mount <korenove_zarizeni> -o subvolid=5 /mnt
 4. /mnt/var/cache může již existovat a měl by to být stejný adresář jako /var/cache. Abyste předešli ztrátě dat, přesuňte jej:

  mv /mnt/var/cache /mnt/var/cache.old
 5. Vytvořte nový podsvazek:

  btrfs subvol create /mnt/var/cache
 6. Pokud tam nyní je adresář /var/cache.old, přesuňte jej do nového umístění:

  mv /var/cache.old/* /mnt/var/cache

  Pokud toto není váš případ, místo toho proveďte:

  mv /var/cache/* /mnt/var/cache/
 7. Volitelně odstraňte /mnt/var/cache.old:

  rm -rf /mnt/var/cache.old
 8. Odmontujte podsvazek z dočasného přípojného bodu:

  umount /mnt
 9. Do /etc/fstab přidejte záznam pro nový podsvazek /var/cache. Jako šablonu pro kopírování použijte existující podsvazek. Ujistěte se, že UUID zůstane nedotčené (toto je UUID kořenového souborového systému) a změňte název podsvazku a jeho přípojné místo shodně na /var/cache.

 10. Přimontujte nový podsvazek jak je uvedeno v /etc/fstab:

  mount /var/cache

2.1.3 GNOME Keyring již nezahrnuje GPG

Vestavěný agent GPG pro klíčenku GNOME Keyring byl odebrán. To znamená, že GNOME Keyring již nemůže být nadále používán pro správu GPG klíčů. Tyto klíče můžete nadále spravovat pomocí nástroje gpg v příkazovém řádku.

2.1.4 Ovladač Synaptics X může zhoršit používání touchpadu v GNOME

V Leapu 42.1 byl jako výchozí instalován ovladač Synaptics X (balíček xf86-input-synaptics), ale měl nižší prioritu než ovladač libinput (xf86-input-libinput).

Počínaje Leapem 42.2:

 • Není ovladač Synaptics X nadále instalován jako výchozí.

 • Pokud je ovladač Synaptics X nainstalován, bude mít přednost pro kterákoliv touchpadová zařízení.

 • Ovladač Synaptics X není v GNOME nadále podporován. To znamená, že pokud je tento ovladač nainstalován, mohou být touchpady Synaptics nakonfigurovány pouze do té míry, jako by to byla základní myš.

Pokud nemáte touchpad Synaptics a nemáte velké množství vlastní konfigurace pro ovladač Synaptics, odstraňte tento balíček z vašeho systému:

sudo zypper rm xf86-input-synaptics

2.1.5 AArch64: Velikost stránky z openSUSE Leap 42.1 byla v openSUSE Leap 42.2 změněna

V openSUSE Leap 42.1 byla výchozí velikost stránky na platformách AArch64 o hodnotě 64 kB. V openSUSE Leapu 42.2 je velikost stránky změněna na 4 kB. Toto činí staré souborové systémy Swap a Btrfs nepoužitelnými.

Pokud v současnosti používáte openSUSE Leap 42.1 na AArch64, raději než povýšení systému zvažte novou instalaci openSUSE Leapu 42.2.

2.1.6 Systémy s kontroléry CCISS mohou po povýšení selhat při zavádění systému

Ovladač pro kontroléry Compaq/HP Smart Array (CCISS) (cciss.ko) již nadále ve výchozím stavu určité kontroléry nepodporuje. To může vést k tomu, že jádro openSUSE Leapu 42.2 nerozpozná kořenový disk.

Na systémech, kterých se tato chyba týká, můžete ovladač CCISS nakonfigurovat tak, aby se vrátil k předchozímu chování a tyto kontroléry opět detekoval. Provedete to tak, že jádru předáte parametr cciss.cciss_allow_hpsa=0.

2.2 Povýšení z openSUSE 13.2

Následující poznámky platí pro povýšení z openSUSE 13.2 a starších. Ujistěte se, že jste si také prohlédli informace, které jsou k dispozici v 2.1 – „Povýšení z openSUSE Leap 42.1“.

2.2.1 Jména síťových rozhraní

Pokud aktualizujete vzdálený stroj z openSUSE 13.2, ujistěte se, že síťová rozhraní jsou pojmenována správně.

openSUSE 13.2 používalo takzvaná předvídatelná jména síťových rozhraní (například, enp5s0). Naproti tomu openSUSE Leap 42.1 používá trvalá jména rozhraní (eth0). Po aktualizaci a restartu se mohou jména síťových rozhraní tedy změnit. To vás může odříznout od vzdáleného systému. Aby nedošlo k přejmenování rozhraní, spusťte následující příkaz na každém rozhraní ještě před restartem:

/usr/lib/udev/udev-generate-persistent-rule -v -c enp5s0 -n enp5s0 -o /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Nahraďte enp5s0 jménem vašeho síťového rozhraní.

2.2.2 Btrfs: Ztráta místa na disku po obnovení systému

openSUSE 13.2 používalo jako výchozí rozložení oddílu Btrfs, které umožnilo aby část místa na disku byla trvale obsazena daty, která nebyla nijak přístupná. Toto mohlo nastat po prvním obnovení systému. Problém tohoto rozdělení byl odstraněn v openSUSE Leap 42.1. Takto opravené rozložení bude ale použito pouze u nově instalovaných systémů.

Pokud aktualizujete z openSUSE 13.2, nemůžete souborový systém převést na nové rozdělení, ale můžete získat zpět ztracené místo.

Varování
Varování: Ztráta dat při nestandardním nastavení nebo žádné návraty zpět

Následující postup bude fungovat správně pouze na instalacích, které byly nastaveny s použitím výchozího návrhu vytvořeným instalátorem openSUSE 13.2.

Navíc musíte mít již dříve vytvořený návrat systému.

Pokud jste nastavili souborový systém Btrfs s nestandardní konfigurací nebo jste před tím neprovedli návrat systému, pak spuštěním následujícího postupu si můžete způsobit ztrátu dat.

 1. Připojit výchozí kořenový souborový systém:

  mount /dev/<ROOT_FILE_SYSTEM> -o subvolid=5 /mnt
 2. Odstranit všechny soubory pod /mnt, které nejsou v podsvazku:

  find /mnt -xdev -delete
 3. Znovu odpojit souborový systém:

  umount /mnt

2.2.3 Tiskový Systém: Vylepšení a nekompatibilní změny

Aktualizace verze CUPS na 1.7

Ve srovnání s verzí CUPS 1.5 v openSUSE 13.2 přinesl CUPS 1.7 některé větší změny, které mohou vyžadovat ruční úpravu konfigurace.

 • PDF je nyní standardním formátem pro tiskové operace místo původního PS. Proto nyní tradiční PostScript tiskárny vyžadují navíc filtrovací ovladač pro tisk.

  Pro podrobné informace vizte https://en.opensuse.org/Concepts_printing.

 • Protokol pro vyhledávání tiskáren na síti byl změněn. Základní metoda vyhledávání síťových tiskáren je nyní založena na službě DNS (DNS-SD - to je - via Avahi). Služba cups-browsed z balíčku cups-filters může být použita pro překlenutí starých a nových protokolů. Obě služby cupsd a cups-browsed musí být spuštěné aby umožnily "legacy" klientům vyhledat tiskárny (včetně LibreOffice and KDE).

 • Výchozí verze protokolu IPP se změnila z 1.1. na 2.0. Starší IPP servery jako CUPS 1.3.x (např. v SUSE Linux Enterprise 11) odmítají IPP 2.0 požadavky jako Bad Request (vizte http://www.cups.org/str.php?L4231).

  Aby bylo možné tisknout na starých serverech, musí být verze IPP protokolu explicitně specifikována přidáním /version=1.1 zde:

  • Sekce nastavení ServerName v souboru client.conf (například ServerName older.server.example.com/version=1.1).

  • Hodnota environmentální proměnné CUPS_SERVER.

  • Hodnota možnosti -h při použití se jménem serveru v příkazové řádce - například:

   lpstat -h older.server.example.com/version=1.1 -p
 • Některé tiskové filtry a back-endy byly přesunuty z balíčku cups do balíčku cups-filters.

 • Některé konfigurační direktivy byly odděleny z cupsd.conf do cups-files.conf (viz http://www.cups.org/str.php?L4223, CVE-2012-5519 a https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=789566).

 • CUPS bannery a CUPS testovací stránka byly přesunuty z balíčku cups do balíčku cups-filters (vizte http://www.cups.org/str.php?L4120 and https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=735404).

3 Obecné

Tato sekce vypisuje obecné problémy s openSUSE 42.2, které nespadají do žádné jiné kategorie.

3.1 KDE software pro správu osobních informací (KDE PIM)

openSUSE Leap 42.2 dodává dvě verze KDE PIM (Kontact, KMail atd.) sady:

 • Starou 4.x verzi

 • Verzi založenou na KDE frameworku 5

KDE PIM 4.x již není vývojáři KDE podporována, ale byla ponechána, aby se zabránilo narušení uživatelských postupů.

Obě verze KDE PIM nelze mít nainstalované dohromady. Některé balíčky jako je KNode (balíček knode) vyžadují starou verzi 4.x a budou odinstalovány při instalaci jakéhokoliv balíčku z verze KDE PIM 5.x (např. balíčku kmail5).

KDE PIM 4.x bude v následující verzi openSUSE Leap odebráno. Je proto doporučeno přepnout na novější verzi 5.x.

Avšak, ne všechna nastavení jsou v tuto chvíli zmigrována ze starší do novější verze. Pro více informací vizte chybové hlášení na https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=1001872.

3.2 Zámek obrazovky není dostupný používáte-li GNOME Shell, ale ne GDM

Při použití GNOME Shell dohromady se správcem přihlášení jiným, než GDM, jako je SDDM nebo LightDM, obrazovka nebude prázdná nebo zamknutá. Navíc není možné přepnout uživatele bez odhlášení.

Abyste mohli zamykat obrazovku z GNOME Shellu, zapnětě GDM jako váš správce přihlášení:

 1. Ujistěte se, že balíček gdm je nainstalován.

 2. Otevřete YaST a v něm otevřete /etc/sysconfig Manager.

 3. Jděte do menu Plocha › Správce zobrazení › DISPLAYMANAGER.

 4. V textovém pole uveďte gdm. Pro uložení klikněte na OK.

 5. Restartujte.

3.3 Pro písmo Type-1 v LibreOffice není podpora

LibreOffice 5.3 nepodporuje starší písma Type-1 (přípony souborů .afm a .pfb). Většina uživatelů by tím neměla být ovlivněna, neboť jsou k dispozici aktuální písma buď ve formátu TrueType (.ttf) nebo ve formátech OpenType (.otf).

Jste-li tím ovlivněni, převeďte písma Type-1 na podporovaný formát (například TrueType) a potom použijte převedená písma. Konverze je možná aplikací FontForge (balíček fontforge), součást systému openSUSE. Informace o skriptech na tyto konverze najdete na https://fontforge.github.io/en-US/documentation/scripting/.

4 Více informací a zpětná vazba

 • Čtěte dokumenty README z média.

 • Zobrazte si podrobné údaje o změnách určeného balíčku z jeho souboru RPM:

  rpm --changelog -qp FILENAME.rpm

  Nahraďte NÁZEV_SOUBORU názvem souboru RPM.

 • Chronologický záznam všech změn v aktualizovaných balíčcích najdete v souboru ChangeLog v kořenovém adresáři tohoto média.

 • Další informace najdete na médiu v adresáři docu.

 • https://doc.opensuse.org/ obsahuje dodatečnou nebo aktualizovanou dokumentaci.

 • Pro poslední novinky o openSUSE navštivte https://www.opensuse.org.

Copyright © 2018 SUSE LLC

Děkujeme, že používáte openSUSE.

Tým openSUSE.

Vytisknout tuto stránku